Το να διοικείς ανθρώπους μπορεί να είναι πιο δύσκολο από όσο νομίζουμε.

Η ομάδα που διοικούμε συχνά απαρτίζεται από διαφορετικές προσωπικότητες και αρκετές φορές προκύπτουν δυσκολίες και εντάσεις είτε μεταξύ των εργαζομένων, είτε μεταξύ του manager και των μελών της ομάδας. Στο σεμινάριο αυτό θα μάθουμε μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα πώς να κάνουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία μας πιο αποτελεσματική και τη ζωή μας πιο εύκολη.

Πιο συγκεκριμένα θα μάθουμε:

✓ Πώς επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά με τους συνεργάτες & την ομάδα μας.

✓ Πώς προλαμβάνουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις στο προσωπικό μας/την ομάδα μας.

✓ Πώς δίνουμε feedback και αξιολόγηση στα άτομα που διοικούμε.

To σεμινάριο θα γίνει τη Δευτέρα 7 Μαϊου στις 18.30-21.30. 

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη.

Πληροφορίες-κρατήσεις: 210-7470280.

Κόστος: 40€+ΦΠΑ