Τεχνικές διαβάσματος για παιδιά, εφήβους και υποψηφίους εξετάσεων.

 

Δε μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 6 μαθησιακοί τύποι, δηλαδή έξι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να μαθαίνει πιο αποτελεσματικά.

Μπορεί να είσαι:

α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)
β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)
γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)
δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)
ε) Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή)
στ) Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα).

Παράλληλα, κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν περισσότερο με το αριστερό και άλλοι με το δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο, κάτι που έχει επίσης σημαντική επίδραση στον τρόπο που μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια παράδοση, ή να μελετήσουμε, ή ακόμα και το πώς λειτουργούμε σε μια διαδικασία λήψης απόφασης!

Μαθαίνοντας τον μαθησιακό τύπο και τον τύπο εγκεφαλικό ημισφαιρίου στον οποίο ανήκει το άτομο, μπορεί να έχει μεγάλη διαφορά στην αποτελεσματικότητα και τον χρόνο που απαιτεί η μελέτη.

Με το τεστ προσδιορισμού μαθησιακών τύπων, θα μάθεις πώς θα κάνεις τη μελέτη σου πιο αποτελεσματική, καθώς θα σε βοηθήσουμε να εντοπίσεις ποιος από τους παρακάτω τύπους είσαι, αλλά και τι μπορείς να κάνεις ως προς το διάβασμά σου ώστε να μελετάς με τον τρόπο που σου ταιριάζει!

 

Κάνε λοιπόν, το διάβασμά σου πιο έξυπνο και πιο αποδοτικό!

Είμαστε στη διάθεσή σου για οποιαδήποτε πληροφορία, στο 210-7470280