Το πώς θα είμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας εξαρτάται από το πώς κάνουμε τη δουλειά μας. Και εκεί έρχονται στο προσκήνιο οι στόχοι διαδικασίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ