Το coaching έχει διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις. Οι διαφορές που υπάρχουν είναι σημαντικές και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στην απαρχή της συνεργασίας με το άτομο ή τον οργανισμό και κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας ( resilience ) των ανθρώπων μας.

Μιλάμε για προγράμματα coaching και παρεμβάσεις με τις οποίες επιθυμούμε να ενισχύσουμε τα κρίσιμα χαρακτηριστικά των ανθρώπων μας με απώτερο στόχο την πιο αποδοτική επίτευξη των στόχων του οργανισμού ή της επιχείρησης. Όμως το να μιλάμε γενικά για coaching είναι σαν να μιλάμε γενικά για την ύπαρξη αναγκών προώθησης ενός προϊόντος, τη στιγμή που προκύπτει μια πληθώρα ερωτήσεων προς διευκρίνιση από τη διατύπωση της ανάγκης για διαφήμιση και προώθηση. Τηλεοπτική, έντυπη, ηλεκτρονική, ραδιοφωνική και σε τί μείγμα; Προωθητικές ενέργειες και σε τί επίπεδο; Οι αναγνώστες του παρόντος άρθρου μπορούν να αντιληφθούν πολύ καλά ότι κάποιες έννοιες χρήζουν διευκρίνισης.

Η REBT προσέγγιση στο coaching και την εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει σε ουσιαστικά αποτελέσματα στην ανθεκτικότητα ( resilience ), την ανάπτυξη soft & hard life skills και την ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου. Η REBT είναι η πρώτη γνωσιακή και συμπεριφορική προσέγγιση στην ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία και δημιουργήθηκε από τον Albert Ellis, έναν από τους πιο σημαντικούς ψυχολόγους στην ιστορία. Είναι μία επιστημονική και evidence-based προσέγγιση.

Ως προσέγγιση έχει σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης καθώς δε διδάσκει στο άτομο απλώς τεχνικές διαχείρισης των δυσκολιών και των προκλήσεων, αλλά ενισχύει την νοοτροπία του ώστε να είναι περισσότερο ‘ανθεκτικό’ ακόμη και στις πιέσεις και τις αντιξοότητες.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη της νοοτροπίας που θωρακίζει τον επαγγελματία εξοπλίζοντάς τον με τα όπλα που έχει ανάγκη για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να παραμείνει σε πορεία επίτευξης στόχων.

Δεν εστιάζει μόνο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ή θετικής σκέψης αλλά στο χαρακτηριστικό που είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη αυτών των δύο. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η λογική σκέψη και η αποδοτική λειτουργία των executive functions του εγκεφάλου. Η REBT ενεργοποιεί τη λογική σκέψη και ενισχύει την κριτική ικανότητα και λειτουργεί ως πρόληψη σε μία σειρά δυσκολιών για τους εργαζόμενους, όπως το burn out.

Συνοψίζοντας, η REBT προσέγγιση είναι από τις ελάχιστες που έχει αποτελεσματικές εφαρμογές σε όλο το φάσμα των αναγκών του ατόμου και του επαγγελματία: Πρόληψη, Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη, αλλά και Αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων. Η έννοια της ανθεκτικότητας ( resilience ) εμπλέκεται σημαντικά και στους τρεις αυτούς τομείς.

Για μια πιο λεπτομερή παρουσίαση των ωφελειών που μπορεί να έχει για τους ανθρώπους και τον οργανισμό σας η εφαρμογή της REBT στα προγράμματα εκπαίδευσης και coaching, επικοινωνήστε μαζί μας.