Εκδόθηκα Μέρος 2ον!
Με χαρά θέλω να μοιραστώ μαζί σας την έκδοση του βιβλίου “Rational Emotive Behavior Therapy in Sport and Exercise” στο οποίο αθλητικοί ψυχολόγοι από όλη την Ευρώπη έχουν γράψει από μία περίπτωση συνεργασίας τους με αθλητή.
Στο βιβλίο έχω αυτό έχω τη χαρά να έχω συνεισφέρει ένα κεφάλαιο που περιγράφει τη δουλειά που έκανα με μία ξιφομάχο που αντιμετώπιζε άγχος. Το συγκεκριμένο βιβλίο θα δώσει σε όσους εργάζονται σε περιβάλλοντα όπου η απόδοση έχει μεγάλη σημασία, μια σαφή εικόνα του τι κάνει ένας αθλητικός ψυχολόγος και πώς εφαρμόζεται η ψυχολογία του Performance και η REBT σε στρεσσογόνα περιβάλλοντα.
Με πολλές ευχαριστίες στον Dr. Martin Turner του Πανεπιστήμιου του Staffordshire για την ευκαιρία να μοιραστώ τη δουλειά μου και για την συνεργασία.
Got published again!
With great joy I would like to share with you the edition of the book “Rational Emotive Behavior Therapy in Sport and Exercise”, in which sport psychologists from all of Europe have reported a case of their work within a sports context.
In this book, I have the pleasure to have contributed a chapter describing my work with a fencing athlete who faced anxiety. Hopefully this book will help enlighten the sport world into what exactly sport psychologists do, and how REBT is applied in such stressful performance contexts.
I am greatful to Dr. Martin Turner for the opportunity to share my work, as well as for the guidance and collaboration.