ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - Coaching Therapy

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΓΟΝΕΙΣ

Στα σεμινάρια αυτά οι συμμετέχοντες προπονητές και γονείς θα μάθουν πώς να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους αθλητές στην προσπάθειά τους, μαθαίνοντας πρακτικά εφαρμόσιμες τεχνικές, ενώ οι συμμετέχοντες αθλητές θα μάθουν πώς να ενισχύσουν την ψυχολογία τους και να φτάσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Το να προπονείς αθλητές και να τους βοηθήσεις αποτελεσματικά να φτάσουν τις δυνατότητές τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συχνά οι προπονητές απογοητεύονται από τη νοοτροπία ή τις συμπεριφορές των αθλητών, των γονέων και των άλλων εμπλεκόμενων στον αθλητισμό.

Στα σεμινάρια αθλητικής ψυχολογίας θα μάθεις πώς να ενισχύσεις την ψυχολογία σου, να ελέγχεις το άγχος, να διαχειρίζεσαι τις απογοητεύσεις και να δυναμώσεις τη συγκέντρωσή σου. Θα μάθεις τεχνικές με τις οποίες θα μπορεί η προπόνησή σου να είναι πιο ποιοτική και η απόδοσή σου στον αγώνα πιο υψηλή.

Πέρα από τους αθλητές, ο αθλητικός ψυχολόγος μπορεί να καθοδηγήσει τους γονείς και τους προπονητές ώστε να στηρίξουν πιο αποτελεσματικά την προσπάθεια του αθλητή και να συμβάλουν στο να κάνει το άθλημά του με όρεξη και αγάπη και να ξεδιπλώνει το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Οι συμμετέχοντες γονείς στα σεμινάρια, μπορούν να μάθουν:

Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα σε σχέση με την αθλητική ιδιότητα του παιδιού.

  • Με ποιον τρόπο βοηθά και με ποιον τρόπο δε βοηθά η εμπλοκή των γονέων.
  • Πώς θα επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με το παιδί τους στο σπίτι, στο στάδιο, στην προπονητική περίοδο και στον αγώνα.
  • Τι στάση βοηθά να κρατούν στην νίκη και στην ήττα του αθλητή.
  • Πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τον προπονητή και την ομάδα.

Έτσι, οι γονείς θα μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους στο άθλημα που αυτά επιλέγουν και αγαπούν.

Το να προπονείς αθλητές και να τους βοηθήσεις αποτελεσματικά να φτάσουν τις δυνατότητές τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Συχνά οι προπονητές απογοητεύονται από την νοοτροπία ή τις συμπεριφορές των αθλητών, των γονέων και των άλλων εμπλεκόμενων στον αθλητισμό. Πολλές φορές οι προπονητές δεν γνωρίζουν πώς να δώσουν οδηγίες ή να διαχειριστούν τις διαφορετικές προσωπικότητες των αθλητών τους.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες προπονητές στα σεμινάρια μπορούν να μάθουν:

  • Τι μπορούν να προσδοκούν από τα παιδιά/αθλητές στις διαφορετικές ηλικίες
  • Πώς να παρακινούν αποτελεσματικά τους αθλητές τους
  • Πώς να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις εντάσεις
  • Πώς να δίνουν οδηγίες στην προπόνηση και στον αγώνα
  • Τι στάση βοηθά να κρατούν στην νίκη και στην ήττα του αθλητή
  • Πώς να δίνουν αποτελεσματικό feedback στους αθλητές

Έτσι, ο προπονητής μπορεί να επικοινωνεί και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις πιο αποτελεσματικά.

Powered by istogram.com - Προώθηση ιστοσελίδων