Εκπαίδευση & Coaching για επιχειρήσεις - Coaching Therapy

Προγράμματα Coaching & Εκπαίδευσης για επιχειρήσεις

Τα προγράμματα που εφαρμόζουμε μέσα από το Coaching-Therapy, συνδυάζουν εμπειρία και γνώση από τους τομείς της Αθλητικής Ψυχολογίας και του Business, ενώ βασίζονται στην επιστημονική προσέγγιση REBT. Yλοποιούνται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, μέσα από μεθόδους coaching και training, οι οποίες εφαρμόζονται με ευχάριστα βιωματικό και διαδραστικό τρόπο.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το coaching και η εκπαίδευση επαγγελματιών, στελεχών και εργαζομένων στοχεύει στην καλύτερη και πιο αποδοτική εργασία των ανθρώπων ενός οργανισμού μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη, την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, την παρακίνηση και το χτίσιμο μιας πιο λειτουργικής νοοτροπίας αντιμετώπισης της εργασίας και των προκλήσεων και των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτή.

Μέσω της διαδικασίας coaching παρατηρούνται πολλαπλά οφέλη τόσο για την επιχείρηση όσο και για το στέλεχος:

 • Βελτίωση της ικανοποίησης από την εργασία
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας (Resilience)
 • Ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων (ικανότητα επικοινωνίας, ηγετικές ικανότητες διαχείριση χρόνου, problem solving, στοχοθεσία, κ.α.)
 • Διαχείριση και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή λόγω νέας θέσης/ νέου ρόλου/ αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Χτίσιμο εταιρικής κουλτούρας σε περιπτώσεις επέκτασης ή ανανέωσης στελεχιακού δυναμικού
 • Πρόληψη burn out
 • Καλύτερη ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής

Custom-made workshops και εκπαιδεύσεις που εστιάζουν στην ουσιαστική αλλαγή
Συχνά η ομάδα μας, ή ο οργανισμός μας χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα «aha moment». Υπάρχουν ουσιαστικές ανάγκες για διαχείριση αλλαγής, ανάπτυξη ικανοτήτων των στελεχών μας, εναρμόνιση των ανθρώπων μας με το όραμα και την κουλτούρα της επιχείρισης και κυρίως ανάγκες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, προγράμματα coaching και εκπαίδευσης μπορούν να δώσουν την προστιθέμενη αξία που χρειαζόμαστε. Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στις ανάγκες του οργανισμού και των ανθρώπων μας και λειτουργούν ως εργαλεία ανάπτυξης. Επίσης, ενισχύουν ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα και τη διατηρησιμότητα των προγραμμάτων παρακίνησης και team-building (Vertopoulos & Turner, 2017).

Με συγκεκριμένη προσέγγιση. Όλα τα προγράμματα ακολουθούν γνωσιακές και συμπεριφορικές αρχές και βασίζονται στην προσέγγιση REBC (Rational Emotive Behavioral Coaching) και την βιβλιογραφία και τα σχετικά εμπειρικά δεδομένα. Έτσι είστε βέβαιοι ότι προσφέρετε ένα αξιόπιστο και επιστημονικό πρόγραμμα. Η REBC, έχει ως κύριο γνώρισμά της την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ατόμου και τόσο την ανάπτυξή του όσο και την αντιμετώπιση προκλήσεων. Για βιβλιογραφία σχετικά με την REBC & REBT, ή για μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της επικοινωνείστε μαζί μας, ή διαβάστε εδώ.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ

Τα προγράμματα coaching & training της Coaching-Therapy στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ατόμου η οποία λειτουργεί ως αποτελεσματική πρόληψη, όσο και στην ανάπτυξη και την αντιμετώπιση προκλήσεων και κρίσεων.

Προγράμματα που χτίζονται βάσει των δικών σας αναγκών

Το πρόγραμμα που θα επιλέξετε θα είναι αυτό που απαντά στις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες. Είτε coaching είτε εκπαίδευση, τα προγράμματα μας έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

 • Εξατομικευμένα, όπως και οι ανάγκες και το περιβάλλον του οργανισμού σας.
 • Με μετρήσιμες παραμέτρους pre, post & long-term ώστε να γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα και να αναγνωρίζουμε τους τομείς που χρήζουν εστίασης

 

Η θεματολογία και το περιεχόμενο των workshop σχεδιάζεται κατά περίπτωση ώστε να απαντά σε συγκεκριμένες ανάγκες και μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα:

 • Problem solving
 • Αποτελεσματικής επικοινωνίας με συνεργάτες και πελάτες
 • Διαχείριση αλλαγής λόγω νέας θέσης/ νέου ρόλου
 • Χτίσιμο εταιρικής κουλτούρας σε περιπτώσεις επέκτασης ή ανανέωσης στελεχιακού δυναμικού
 • Ενίσχυσης ανθεκτικότητας (πρόληψη burn out, stress management, έλεγχος εντάσεων, θυμού κ.α.)
 • Στοχοθεσίας
Powered by istogram.com - Προώθηση ιστοσελίδων