Το coaching έχει διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις. Οι διαφορές που υπάρχουν είναι σημαντικές και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στην απαρχή της συνεργασίας με το άτομο ή τον οργανισμό και κυρίως όσον …
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ