Μπορεί η εμπειρία να είναι υπερβολικά πολλή; Μερικές φορές φαίνεται πως μπορεί! Σε μια μελέτη των Canal-Bruland & Schmidt (2009), έμπειροι τερματοφύλακες δοκιμάστηκαν όσον αφορά την ικανότητα λήψης απόφασης συγκρινόμενοι με παίκτες που αγωνίζονται στις άλλες θέσεις της ομάδας και …
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ