Η διεκδικητικότητα (assertive communication, assertiveness) στη γλώσσα της ψυχολογίας, σημαίνει το να εκφράζω τα συναισθήματά μου και να διεκδικώ τις επιθυμίες μου, με σεβασμό και με τρόπο που να με βοηθά να τις πραγματοποιήσω. Άραγε το κάνουμε αυτό στη ζωή …
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ